Report; Prata bort mansvåld, inventering av våldspreventivt arbete riktat till unga män utifrån ett genus- och normkritiskt perspektiv, Magnus Sjögren, Lena Berg, Peter Söderström, the Swedish Agency for Youth and Civil Society,2010.