Article; Före han slår; om effektiva våldsförebyggande metoder med genusperspektiv, Magnus Sjögren, Lena Berg, Peter Söderström, Klas Hyllander, the Swedish Agency for Youth and Civil Society, 2012.