NORMal,eller? Vägledning: ledarmaterial för att sätta killar i rörelse, Magnus Sjögren, Christian Fridh, Peter Söderström (www.sensus.se/normal) Sensus study organisation 2004.