Study report: Rätten till frihet från förtryck, County Administrative Board in Västerbotten County. Meddelande 1 2004