Study: Samarbetscenter mot våld; utredning av förutsättningar för utökat och systematiserat samarbete kring mäns våld mot kvinnor och barn, Lena Sjöquist Andersson, Peter Söderström, Västerbotten County Council, Report 2005 06 30.