Utväg guider om kön, makt och dig som person, Magnus Sjögren, Peter Söderström (www.sensus.se/utvag) Sensus study organisation 2004.